Information till deltagare

I den här studien undersöker vi hur vuxna med och utan en diagnos inom autismspektrum beskriver sina kroppsliga upplevelser (syn, hörsel, smak, lukt och känsel).

Du kan delta i studien om du är mellan 18-65 år och har svenska som modersmål. Vi önskar svar både från personer som har en diagnos inom autismspektrum och från personer som inte har en sådan diagnos.

Du svarar anonymt. Vi frågar inte efter personuppgifter som namn och adress och vi sparar inte din IP-adress. Alla namn som kan ha kommit med i svaren kommer att tas bort innan svaren sparas. Trots att du svarar anonymt behöver vi veta lite om dig, så i slutet av undersökningen ställer vi några korta frågor om t. ex. din ålder, modersmål, och eventuella diagnoser. Eftersom dina svar är anonyma kommer denna information inte att kunna kopplas till dig som individ.

Mer utförlig skriftlig och muntlig information om studien finns här:
https://projekt.ht.lu.se/sprak-for-sensoriska-upplevelser/for-forskningsdeltagare/information-for-deltagare-webbundersokning

För de flesta tar det 20-30 minuter att svara på frågorna, men det är förstås individuellt.

Genom att klicka på Nästa samtycker du till att delta i studien.

Tack för att du bidrar till vår studie!

Jenny Hartman & Carita Paradis
Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet
 
11% of survey complete.

T