Hej!

Ungdomar.se vill veta hur det uppkopplade livet påverkar unga. Med det ”uppkopplade livet” menar vi användandet av olika uppkopplade enheter som till exempel, dator, smartphone, surfplatta & TV. Undersökningen genomförs i samarbete med Samsung. Resultatet av den här undersökningen kommer sammanfattas i en rapport som kommer spridas till viktiga aktörer som kan förbättra samhället för unga. 

Dina svar är helt anonyma och enkäten tar 3-5 minuter att fylla i!
Tusen tack för att du deltar och gör din röst hörd!


Question Title

* 1. Vilket kön identifierar du dig som?

Question Title

* 4. Hur ser ditt uppkopplade liv ut, vad gör du när du sitter framför skärmen (mobil, dator, TV, surfplatta) en vanlig vecka?

  Inte alls Mindre än 1 timme/dag 1-2 timmar/dag 2-3 timmar/dag Mer än 3 timmar/dag
Gaming
Hänger på sociala medier
Youtubar
Streamar film och serier
Letar och tar del av information
Shoppar
Gör skolarbeten
Läser bloggar

Question Title

* 5. Hur mycket tid uppskattar du att du totalt spenderar framför skärmen (mobil, dator, TV, surfplatta) per dag?

Question Title

* 6. Vad är det bästa med att vara uppkopplad?

Question Title

* 7. När vi frågar unga vad det bästa med att vara uppkopplad är anger de följande saker. Vilka av dessa alternativ håller du med om och har själv upplevt? Du kan ange fler alternativ

Question Title

* 8. Vad är det sämsta med att vara uppkopplad?

Question Title

* 9. När vi frågar unga vad som är dåligt med att vara uppkopplad anger de följande saker. Vilka av dessa alternativ håller du med om och har själv upplevt? Du kan ange fler alternativ.

Question Title

* 10. Tänker du på hur du använder dina uppkopplade produkter (mobil, dator, TV och surfplatta) och hur det påverkar dig?

Question Title

* 11. Vad tycker du om den mängd tid du spenderar framför skärmen?

Question Title

* 12. Gör du något för att minska din tid framför skärmen?

Question Title

* 13. Skulle du vilja ha något hjälpmedel för att minska din skärmtid? Det kan vara en teknisk lösning eller något annat.

Question Title

* 14. Tycker du att du spenderar mer eller mindre tid framför skärmen än dina kompisar?

Question Title

* 15. Tycker någon annan att du spenderar för mycket tid framför skärmen? Du har möjlighet att ange flera alternativ:

Question Title

* 16. Tycker du att någon annan spenderar för mycket tid framför skärmen?

Question Title

* 17. Hur ser du på tiden du spenderar framför skärmen idag?

  Jag lägger för mycket tid på det här Jag vill lägga mer tid på det här Jag lägger lagom med tid på det här Jag vet inte Ingen åsikt
Sociala medier
Gaming
Youtube
Streama film/serier
Leta och ta del av information
Shoppa
Göra skolarbeten
Läsa bloggar

Question Title

* 18. Brukar du prata med någon om ditt uppkopplade liv och hur det påverkar dig? Du har möjlighet att ange fler alternativ.

Question Title

* 19. Hur påverkar ditt uppkopplade liv dig?

  Bättre Sämre Opåverkad Vet inte
Min sömn blir:
Mitt skolresultat blir:
Min psykiska hälsa blir:
Mina relationer med kompisar blir:
Min relation med familjen blir:
Min självkänsla blir:
Min övergripande kunskap blir:
Min möjlighet att påverka samhället och göra min röst hörd blir:
Min träning och fysiska rörelse blir:

Question Title

* 20. Vem tycker du bär ansvar för att förändra och förbättra det uppkopplade livet och hur vi använder oss av tekniken? Du kan ange flera alternativ.

Question Title

* 21. Önskar du att samhället (föräldrar, skola, företag, media och politiker) gjorde mer för att förbättra det uppkopplade samhället?

Question Title

* 22. Hur kan man förbättra det uppkopplade livet? Du kan ange fler alternativ.

0 av 22 besvarad(e)
 

T