Undersökning av vilka färdmedel unga använder idag och varför.

Transporter är den faktor som har störst klimatpåverkan i Lunds kommun. Vi på Ungdomspolitiken i Lund har fått i uppdrag av beslutsfattare att ta reda på  vilka transportmedel unga använder sig av för att röra sig inom Lunds kommun. Underlaget kommer att ligga som grund för delar av rapporten som skrivs av det Klimatpolitiska rådet. 

Question Title

* 1. Hur gammal är du? 

0 av 10 besvarad(e)
 

T