Hej,

Sedan hösten 2003 har ungdomar och beslutsfattare i Lunds kommun fört dialog på Ungdomstinget. Under resans gång har det även tillkommit Elevrådsdagar, med fokus på elevdemokrati och Inflytandecaféer som vänder sig till ungdomar som går i särskola.

I Lund arbetar två ungdomsombud med uppdrag att skapa möten mellan beslutsfattare och ungdomar där dessa inflytandeforum är en naturlig plattform. Syftet med mötena är att politiker, chefer och tjänstepersoner ska kunna ta bra beslut som berör ungdomar genom att föra dialog med målgruppen.

Question Title

* 1. Jag vill göra en anmälan till:

0 av 4 besvarad(e)
 

T