Uppgifter om den som söker

Fyll i din ansökan till RBU:s ungdomsläger här. Lägren har ett begränsat antal platser. Förtur ges till den som sökt till RBU:s läger föregående år, men ej blivit antagen. Därefter gäller tid för inkommen ansökan.

Anmälan är öppen mellan 15 januari och 28 februari.

Question Title

* 1. Är du medlem i RBU?
För att delta på sommarlägret krävs medlemskap i RBU. Inte medlem än? Bli medlem via medlem.rbu.se nu.

Question Title

* 2. Fyll i ditt medlemsnummer.
Går att hitta på din medlemssida.

Question Title

* 3. Ange följande uppgifter om den som söker.

Question Title

* 4. Ange faktureringsadress för deltagaravgiften.

Question Title

* 5. Vänligen fyll i följande uppgifter till närmast anhörig/kontaktperson.

Question Title

* 6. Har du särskilda kostbehov som vi behöver känna till?

T