Staffan Olsson om TYSTNADSPLIKT

Webinariet genomförs digitalt torsdagen den 18 mars klockan 15:30-16:30. Därefter svarar Staffan på frågor som skriftligt ställs under föreläsningen och om det tid finns även på muntliga frågor 16:30-17:00. Deltagarna får viss dokumentation i samband med föreläsningen i form av PDF: er. Ni kommer efter anmälan att erhålla mejl och påminnelser för ert deltagande.

Kostnad
Kostnaden för att delta i webinariet är 450 kr ex moms per deltagare. Är ni flera från samma skola/enhet mejla johannes@elevhalsan.se för att få en offert. Ange eventuell kampanjkod vid beställning.

Om föreläsaren och innehåll
Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han har bl.a. skrivit boken "Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, 2019."

Webinariet tar upp:
• Några konkreta och knepiga situationer- hur skulle du göra här?
• Några kritiska situationer - se upp här!
• Tystnadsplikt och sekretess - definitioner och hur länge gäller den?
• Tystnadspliktens gränser - för vad har vi tystnadsplikt och vad får vi i skolan informera varandra om? Lagstiftning och etiska överväganden, i kommunal och fristående skola.
• Personalens yttrandefrihet och kritikrätt - vad gäller?
• Föräldrars rätt till insyn i sina barns förhållanden.
• Tystnadsplikten är inte huggen i sten- vad betyder det?
• Samtycke som viktig rättsprincip.
• Tystnadsplikt i samverkan med andra utanför skolan- ett hinder eller kanske, tvärtom, en möjlighet?
• Vad får socialtjänstens personal återföra till oss i skolan när vi har anmält oro för ett barn?
Har du problem att anmäla dig via formuläret eller har frågor
Kontakta oss så hjälper vi dig:
Mejl: johannes@elevhalsan.se
Tel: 070-492 01 96

Question Title

* 1. Kontaktuppgifter

Question Title

* 2. Faktureringsupppgifter

Question Title

* 3. Härmed godkänner jag pris och villkor för webinairum

Din anmälan är bindande men kan alltid överlåtas till någon kollega. Vid skriftlig avbokning senast 4 veckor innan konferensen erhålls full avgift, vid avbokning fram till 2 veckor innan konferensen erhålls ett värdebevis på hela summan att använda som betalning på någon annan av våra webinarier, därefter utgår ingen ersättning vid avbokning.

T