Målet med den här enkäten är att göra resor med rullstolstaxi ännu bättre för resenärerna. Med ditt svar hjälper du till att belysa vad som är viktigast för att skapa en bra resa med rullstolstaxi. Det gör i sin tur så att resorna kan utvecklas som du och dina medresenärer önskar.

Främst är det resenärers åsikter som eftersöks, men det går också bra att svara i egenskap av vårdgivare eller anhörig. Du är helt anonym och inga personuppgifter behandlas. 

Question Title

* 1. Hur många gånger har du åkt rullstolstaxi den senaste månaden?

0 Antal
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 2. Hur många gånger har du beställt rullstolstaxi till någon annan den senaste månaden?

0 Antal
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 3. Vilket alternativ beskriver dig bäst?

Question Title

* 4. Hur gammal är du?

0 Ålder
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Hur identifierar du dig själv?

Question Title

* 6. Vilket företag har du oftast åkt rullstolstaxi med den senaste månaden?

Question Title

* 7. Vilket företag föredrar du att åka rullstolstaxi med?

Question Title

* 8. Varför föredrar du det företaget?

Question Title

* 9. Vilket företag vill du helst undvika att åka rullstolstaxi med?

Question Title

* 10. Varför vill du undvika det företaget?

Question Title

* 11. Hur viktiga är följande saker vid beställningstillfället för din upplevelse av rullstolstaxin?

  Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Viktigt Mycket viktigt
Att taxin kommer i tid
Att taxin kommer snabbt
Att personen jag pratar med i kundtjänst inte är stressad
Att jag kan se taxibilen jag ska åka med på en karta
Att personen jag pratar med i kundtjänst är hjälpsam
Att snabbt komma fram till kundtjänst i telefon
Att taxin kommer till rätt plats
Att det är lätt att förstå personen i kundtjänst

Question Title

* 12. Hur viktiga är följande saker under själva resan för din upplevelse av rullstolstaxin?

  Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Viktigt Mycket viktigt
Att föraren är trevlig
Att jag känner sig trygg med föraren
Att jag blir bemött med respekt av föraren
Att det är lätt att förstå föraren
Att föraren visar omtanke
Att föraren har rätt utbildning för att förstå mina behov
Att föraren inte stressar när jag ska komma in i och ut ur taxin
Att bilen känns ren och fräsch

Question Title

* 13. Hur viktiga är följande saker efter resan för din upplevelse av rullstolstaxin?

  Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Viktigt Mycket viktigt
Att taxin stannar på rätt plats
Att jag enkelt kan ge min åsikt om taxiresan
Att föraren tar ansvar för att jag kommer hela vägen fram till min destination
Att taxiföretaget kommer ihåg min resa så att jag lätt kan boka den igen

Question Title

* 14. Hur viktiga är följande saker för din upplevelse av företaget som kör rullstolstaxi?

  Inte alls viktigt Ganska oviktigt Varken viktigt eller oviktigt Viktigt Mycket viktigt
Att de har en informativ hemsida
Att de har en app eller hemsida där man kan beställa resorna
Att de har bra kommunikation via e-post, annonser, sociala medier m.m.

Question Title

* 15. Rangordna hur viktigt följande är för din resa med rullstolstaxi. Sätt "1" för det viktigaste, "2" för det näst viktigaste och så vidare fram till "7" som är det minst viktiga.

  Mest viktigt - 1 2 3 4 5 6 Minst viktigt - 7
Föraren är vänlig
Taxin kommer till rätt plats
Föraren behandlar mig som resenär med respekt
Föraren förstår mina behov som resenär
Kundtjänsten/bokningen är hjälpsam
Taxin kommer i tid
Föraren stressar inte
0 av 34 besvarad(e)
 

T