KEKS Konferens 2023 kommer att erbjuda ett brett utbud av intressanta föreläsningar, seminarier, workshops och studiebesök. Vi är tacksamma för alla tips och idéer!

Question Title

* 1. Jag föreslår följande ämne

Question Title

* 2. Jag föreslår följande föreläsare eller studiebesök

Question Title

* 3. Berätta varför du vill att vi har med denna programpunkt.

Question Title

* 4. Kan vi kontakta dig om vi har frågor kring detta?

Question Title

* 5. För- och efternamn

Question Title

* 6. Vilken kommun jobbar du i?

Question Title

* 7. Telefonnummer

Question Title

* 8. e-post

Tack för att du är med och bidrar till KEKS konferens 2023!

T