SwedSec har tagit fram en ny webbplats (adressen är densamma: swedsec.se) och vi tar gärna emot synpunkter från besökarna som en del i vidareutvecklingsarbetet. Enkäten är anonym och inga personuppgifter, som t.ex. ip-nummer, registreras eller sparas.

Question Title

* 1. Vilken är din sysselsättning/koppling till SwedSec?

Question Title

* 2. Har du SwedSec-licens?

Question Title

* 3. Hur besökte du webbplatsen?

Question Title

* 4. Hittade du informationen som du sökte efter på webbplatsen?

Question Title

* 5. Vilken är din uppfattning om SwedSecs nya webbplats? Ange på en skala 1 till 5, där 1 inte alls är bra och 5 är mycket bra.

  1 2 3 4 5 Ingen uppfattning/vet ej
Min sammantagna uppfattning
Design och struktur
Användarvänlighet och funktionalitet
Snabbhet

Question Title

* 6. Har du några övriga synpunkter om den nya webbplatsen och/eller om SwedSecs arbete?

T