INPUTFORMULÄR FÖR ÄMNESFRÅGOR FÖR DISKUSSION (IDT:er)

För en workshopöversikt om det här ämnet och information om de andra ämnesfrågorna för diskussion, gå till www.na.org/idt

Bakgrund
Det här ämnet visar på de utmaningar och möjligheter som många NA-gemenskaper står inför. NA har, precis som resten av världen, förändrats för evigt av pandemin. En del gemenskaper kämpar med att återuppbygga servicen medan andra utforskar nya sätt att föra budskapet vidare genom att bygga på vunna erfarenheter från de senaste åren.

Vägledda av gemenskapens input och svar på CAR-enkäten valde 2023-års Världsservicekonferen det här som en ämnesfråga för diskussion (Issue Discussion Topic; IDT).

Göra en inventering:
Ett sätt om vi alla är vana vid är att börja genom att göra en inventering när vi försöker hitta områden som behöver förbättras. De första frågorna är inventeringsfrågor om förändringar inom och utanför NA sedan 2019.

Inventeringsfrågor:

Question Title

* 1. Vad är annorlunda i er servicekommitté idag jämfört med 2019?

Question Title

* 2. Vad är annorlunda i ert lokalsamhälle (utanför NA) jämfört med 2019 som påverkar er förmåga att föra budskapet vidare?

Question Title

* 3. Med dessa förändringar i minnet, vilka är de största utmaningarna som vi har nu i våra ansträngningar att föra vidare NA:s budskap?

Question Title

* 4. Har du varit med på en workshop om det här ämnet?

T