Question Title

Är du läkare eller annan sjukvårdspersonal?

Denna utbildning omfattar två spår – ett för läkare och ett för annan sjukvårdspersonal. Utbildningen består av fem lektioner, där varje lektion innehåller aktuell information om svår långvarig smärta, följt av patientfall med svar för att underlätta din inlärning.

T