Question Title

* 1. Namn?

Question Title

* 2. Önskar du fortfarande vara stödperson?

Question Title

* 3. Födelseår?

Question Title

* 4. Bostadsort?

Question Title

* 5. Lokalförening?

Question Title

* 6. Diagnos (gärna inklusive ev. undergrupp)?

Question Title

* 7. Kontaktuppgifter?

Question Title

* 8. Hur vill du helst bli kontaktad av en stödsökande?

Question Title

* 9. När vill du helst kontaktas?

Question Title

* 10. Hur många stödsökande har du kontakt med just nu?

Question Title

* 11. Hur många stödsökande har du haft kontakt med det senaste året?

Question Title

* 12. Hur många stödsökande kan du potentiellt ha kontakt med?

Question Title

* 13. Om du har erfarenhet av att hjälpa en stödsökande, hur har denna kontakt varit ur ditt perspektiv (rent generellt sett)? 

Question Title

* 14. Är du en del av en stödgrupp / självhjälpsgrupp?

Question Title

* 15. Hur ser du på att eventuellt träffa en stödsökande i person?

Question Title

* 16. Skulle du vara intresserad av en vidareutbildning?

Question Title

* 17. Annat jag gärna vill framföra om stödpersonsverksamheten...!

T