Om enkäten

Inom projektet ”Stillhet för rastlösa” vill vi utforska olika erfarenheter av medveten närvaro och vilka delar i det som kan vara särskilt utmanande för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Vi är nyfikna på erfarenheter av olika tekniker av meditation och övningar som kan inspirera andra. Vi vill också ta del av vad som kan upplevas som svårt och vad som varit hjälpsamt för att uppnå mer närvaro i vardagen. Med medveten närvaro menar vi sånt som du gör som leder till en ökad balans, stillhet, fokus, flexibilitet, självmedkänsla eller acceptans för dig själv och andra i vardagen.
 
Du kanske har dåliga erfarenheter och ogillar begrepp som mindfulness, medveten närvaro, meditation – eller kanske gillar du detta moln av tekniker, begrepp och förhållningsätt. Oavsett så är du välkommen att bidra med dina svar.

Svaren samlas in anonymt. Resultaten kommer att redovisas genom statistik (t.ex. 85% tycker så här) och genom anonymiserade citat. Resultaten kan komma att publiceras som en del av projektets arbete. Du väljer själv hur många frågor du vill svara på och du kan välja att hoppa över vissa frågor. Alla svar du ger är värdefulla för oss. Vi hoppas att du vill bidra. Tack för att du tar dig tid!  
Page1 / 7
 

T