Fakta om dig som svarar på enkäten

* 1. Kön?

* 2. Hur gammal är du?

* 3. Vilken stadsdel bor du i?

* 4. Har stadsdelen där du bor någon speciell identitet eller anda?

* 5. Har stadsdelen där du bor någon/några styrkor?

* 6. Har stadsdelen där du bor någon/några svagheter?

* 7. Hur kan din stadsdel utvecklas i framtiden?

T