Projekt "Utvärdering av egenanvändning av solel i Sverige" leds av Mälardalens högskola, med finansiering från Energimyndigheten. Övriga deltagare i projektet är HESAB, Kraftpojkarna i Västerås AB, Tekniska Verken Linköping Nät AB och Vattenfall AB.

Kontaktperson:
Bengt Stridh
Mälardalens högskola
Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
Box 883, 721 23 Västerås
021-10 73 52
bengt.stridh@mdh.se

Question Title

1. Kontaktuppgifter

Question Title

2. Information om solcellsanläggningen

Question Title

3. Produktion solcellsanläggning per år
Enligt värden från växelriktare eller separat elmätare för solcellsanläggningen. Ange värden endast om anläggningen varit installerad hela året.

Question Title

4. Uppföljning av solelproduktion

Question Title

5. Överskott av el inmatat till nätet per år
Värdena finns på "Mina sidor" på nätägarens webb, på nätägarens fakturor och på deklarationsblanketten som kommer följande år. Ange värden endast om anläggningen varit installerad hela året.

Question Title

6. Elanvändning
Värdena finns på "Mina sidor" på nätägarens webb och på nätägarens fakturor.

Question Title

7. Fullmakt
Jag godkänner att de lämnade uppgifterna får användas i projektet "Utvärdering av egenanvändning av solel i Sverige" och att projektet får hämta produktionsdata från Internetbaserad portal om sådan finns samt att projektet vid behov får komplettera uppgifter om köpt och såld el via nätägaren. Inga personliga uppgifter som namn, adress, e-post, telefon eller namn på solcellsanläggningen kommer att användas vid redovisningar.

T