Söknöjdhetsindex version 0.2

Du får mycket gärna kopiera och använda denna enkät i din egen organisation.

Enkäten har CC-BY licens. Nämn Intranätverk och länka till intranatverk.se

Om vi får lov att använda det aggregerade resultatet från din organisations enkät, så erbjuder vi er att använda vårt enkätverktyg utan kostnad. Det aggregerade resultatet kommer endast att användas i forskningssyfte.

Kontakta gärna Kristian Norling på kristian@intrateam.se om du har några frågor eller synpunkter.

T