Denna rapportfunktion riktar sig till dig som vill rapportera in att en specifik Sibirisk katt har fått en sjukdom eller defekt efter 12 veckor ålder. Det är bara du som ägare av katten katten som kan fylla i enkäten.

Till skillnad från hälsoenkäten som genomförs vartannat år kan inte denna enkät fyllas i anonymt. Syftet med enkäten är delsvis att ge en bild av hälsan hos rasen, men framförallt att ge oss möjlighet att se om vissa sjukdomar är mer förekommande inom vissa linjer.

Vi behandlar all information konfidentiellt och lämnar aldrig ut informationen om du inte aktivt medgivit detta i enkäten.
Resultatet kommer dock att sammanställas årligen och redovisas i Sällskapet Sibirisk Katts medlemstidning SIB-Nytt, samt under medlemssidorna på SäSK hemsida. Givetvis utan att någonting kan härledas till enskild person eller katt.

Alla som äger en Sibirisk katt är välkommen att fylla i enkäten men resultatet kommer enbart delges SäSK medlemmar. Är du inte medlem än är du varmt välkommen att bli det!

T