Denna rapportfunktion riktar sig till dig som vill rapportera in att din sibiriska katt har fått en sjukdom eller defekt. Du behöver inte vara medlem i föreningen för att anmäla din katt.

Enkäten omfattar katter över 12 veckors ålder. Sjukdomar och defekter som drabbar yngre kattungar rapporteras av uppfödaren i rapportfunktionen "Kullrapportering". Det är bara du som ägare av katten katten som kan fylla i enkäten.

Syftet med enkäten är delsvis att ge en bild av hälsan hos rasen, men framförallt att ge oss möjlighet att se om vissa sjukdomar är mer förekommande inom vissa linjer.

Vi behandlar all information konfidentiellt och lämnar aldrig ut informationen om du inte aktivt medgivit detta i enkäten. Samtliga resultat kommer dock att sammanställas och redovisas i sammanslagen form till SäSK medlemmar. 

Du kan självklart även välja att uppgifterna ska vara öppna. Antingen för SäSK-medlemmar (presenteras då i en tabell sist i den sammanställda resultatrapporten) eller ligga med i vårt kommande öppna register för sjukdom och defekt på SäSK publika hemsida.

T