Denna rapportfunktion riktar sig till dig som vill rapportera in att din sibiriska katt har fått en sjukdom eller defekt. Enkäten omfattar katter över 12 veckors ålder. Sjukdomar och defekter som drabbar yngre kattungar rapporteras av uppfödaren i rapportfunktionen "Kullrapportering". Det är bara du som ägare av katten katten som kan fylla i enkäten.

Syftet med enkäten är delsvis att ge en bild av hälsan hos rasen, men framförallt att ge oss möjlighet att se om vissa sjukdomar är mer förekommande inom vissa linjer.

Vi behandlar all information konfidentiellt och lämnar aldrig ut informationen om du inte aktivt medgivit detta i enkäten. Samtliga resultat kommer dock att sammanställas vartannat år och redovisas i aggregerad form i Sällskapet Sibirisk Katts medlemstidning SIB-Nytt, samt under medlemssidorna på SäSK hemsida. Om du däremot anger att du vill att vi ska gå ut med informationen så kommer den att presenteras i en tabell sist i rapporten.

Alla som äger en sibirisk katt är välkomna att fylla i enkäten men resultatet kommer enbart delges SäSK medlemmar. Är du inte medlem än är du varmt välkommen att bli det!

T