PKD (Polycystic Kidney Disease) - DNA-test eller ultraljudsscanning
DNA-test visar om katten bär på mutationen PKD1 (vanligt hos perser, fångar ej upp alla fall hos SIB/NEM)
Ultraljudsscanning anses vara det säkraste sättet att testa för sjukdomen i dagsläget. 
(Går att rapportera för både Sibirisk katt (SIB) och Neva Masquerade (NEM/SIB33)

PK-brist (Pyruvate Kinase deficiency) - DNA-test
DNA-test visar om katten bär på anlaget för Pk-brist.
(Går endast att rapportera för Sibirisk katt (SIB)

Blodgrupp - DNA-test eller serologiskt test (blodprov)
Serologiskt test kan säkrast påvisa kattens fenotypiska (faktiska) blodgrupp. Dock ser man inte om katten bär på allel(er) för B-blod.
DNA-test påvisar kattens genotypiska blodgrupp (kattens genuppsättning). Man kan få reda på om katten bär på allel(er) för B-blod. Tillförlitligheten för dessa test kan variera beroende på laboratorium.
(Går endast att rapportera för Sibirisk katt (SIB)
Nedan tabell redoviar vilka olika b-alleler som laboratorierna testar för.
De labb vars testresultat i högst utsträckning stämmer överens med serologisk blodtypning och därmed är säkrast är Labogen och MyCatDNA. Man ska dock vara medveten om att inte ens hos dessa labb ses 100 % överensstämmelse med serologisk blodtypning.

  b1 (vanlig)
Mer tillförlitligt test än b1 till höger
b1 (vanlig)
Mindre tillförlitligt test än b1 till vänster
b2 (ovanlig)
Även kallad unusual eller TUA
b3 
(Ej funnen än hos SIB/NEM)
VGL - UC Davis   X    
Langford   X X (Efter 2014)  
Animal DNA X      
Orivet X      
Lagogen X   X X
MyCatDNA X   X X

T