Question Title

1. Viktigaste faktorn vid val av leverantör?

Question Title

2. Vilken funktion/meny på en hemsida anser du är viktigast av följande alternativ?

T