Hej!

Detta är en enkät som görs i församlingar/föreningar i SAM/SAU som ett led i ett samtal mellan SAM, SAU och Hela Människan om attityder till alkohol i våra rörelser. Enkäten är självklart helt anonym, och genom att fylla i den så hjälper du oss att kunna lyssna in våra rörelser i denna fråga.

Tack för att du är med och bidrar i detta!

T