RISE behövs i framtiden som anmält organ inom medicinteknik för det kommer gynna svenska små och medelstora tillverkare, den tekniska dokumentationen kan vara på svenska, bidra till lägre kostnader för tillverkare och därmed sjukvården, leda till fler arbetstillfällen, stärka medicintekniska produkters säkerhet och prestanda samt se till att vi har egna viktiga resurser inom landet.

Question Title

* 1. Vänligen fyll i ditt namn

T