Bakgrund

Vi är angelägna om att vi har flygtrafik som är anpassade efter era behov och önskemål. På så sätt kan vi använda det som en del av det underlag för hur beslut om tidtabeller och destinationer tas. Vi är därför oerhört tacksamma för att ni spenderar 3-4 minuter för att hjälpa oss med detta beslutsunderlag. Enkäten är anonym, men om ni önskar vara med i utlottning av resor till och ifrån Stockholm (ToR eller två enkelbiljetter) så ber vi er att lämna er mailadress i slutet.
Tack!

Question Title

* 1. I hur stor utsträckning reser ni mellan östra Skåne och Stockholm, under ett år?

Question Title

* 2. Hur reser ni oftast?

Question Title

* 3. Vad är viktigast för er del då ni väljer sätt att resa?

Question Title

* 4. Hur reser ni oftast till er flygplats?

Question Title

* 5. Idag är Arlanda flygplatsen som trafikeras i Stockholm. I hur stor utsträckning hade ert resande till/från Kristianstad förändrats om det hade varit Bromma istället för Arlanda?

Question Title

* 6. I hur stor utsträckning skulle det vara intressant för er att flyga till nedanstående orter, under sommarperiod. (1 inte alls intressant - 5 mycket intressant)

  Inte alls intressant Mycket intressant
Berlin
Prag
Warszawa
Krakow
Gdansk
Riga
Tallinn
Hamburg
Billund
Oslo
Helsingfors

Question Title

* 7. Vänligen ange er mailadress om ni önskar vara med i utlottningen av biljetter på linjen Stockholm-Kristianstad

T