Information

Varje projekt inom FutureHeat följs av en referensgrupp. En sammanställning av de pågående projekten i etapp 2 redovisas här. Notera att start- och slutdatum är preliminära i vissa fall och kan ändras.

Medlemmarna består av representanter från de kunder som deltar i programmet och som har kompetens inom området som projektet omfattar.

Du hittar en rollbeskrivning för referensgruppen här:
https://www.energiforsk.se/program/fjarrsynfutureheat/referensgruppens-roll/
ANMÄL DITT INTRESSE FÖR ATT DELTA HÄR INNAN 15 MARS! 

Du får inom kort en inbjudan till ett första uppstartsmöte inom det projekt du valt.

T