KEKS Konferens 2023 kommer att erbjuda ett brett utbud av intressanta föreläsningar, seminarier, workshops och studiebesök. Vi är tacksamma att du vill vara med och hjälpa till!

Question Title

* 1. För- och efternamn

Question Title

* 2. Vilken kommun jobbar du i?

Question Title

* 3. Telefonnummer

Question Title

* 4. e-post

Question Title

* 5. Varför vill du vara med i referensgruppen?

Tack för att du är med och bidrar till KEKS konferens 2023!

T