Välkommen att påverka med oss! 

Förenta Nationernas (FN) konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning gäller på Åland sedan 2016. Konventionen ger personer med funktionsnedsättning grundläggande mänskliga rättigheter och handlar om att alla ska kunna leva självständiga liv och delta i samhället fullt ut. 

Finland har lämnat in en officiell rapport till FN hösten 2019 om de åtgärder som Finland har gjort för att uppfylla konventionen. Ålands landskapsregering bidrog med information om Åland. 

Nu arbetar funktionshinderorganisationerna i Finland med en parallell rapport om hur personer med funktionsnedsättning själva upplever att deras rättigheter uppfylls. Ålands handikappförbund deltar i arbetet och bevakar att de åländska särdragen och situationen på Åland lyfts fram i rapporten. För att kunna göra det behöver vi din hjälp!

Vi behöver information och erfarenheter direkt från personer med funktionsnedsättning för tiden juni 2016 - juni 2020. Vi ber dig att svara utgående från din egen situation och funktionsnedsättning så som läget var före Coronasituationen. En fråga handlar specifikt om Coronasituationen. Frågeformuläret är anpassat för landskapet Åland och svaren behandlas anonymt.

Det är viktigt för oss att så många berörda ålänningar som möjligt svarar och hjälper oss samla in aktuell information. Informationen kommer också att hjälpa oss i vårt påverkansarbete på Åland. 

Svarstiden är till och med 14.6.2020.
Om du behöver hjälp med att fylla i frågeformuläret kontakta förbundets kommunikatörer på telefon 040 189 7431 eller per e-post info@handicampen.ax.

Frågeformuläret kan också skrivas ut från www.handicampen.ax och skickas per brev till Ålands handikappförbund, Skarpansvägen 30,
22100 Mariehamn. 

Vi hoppas att du vill hjälpa oss och bidra med viktig information till rapporten och till vårt arbete med att förbättra samhället för personer med funktionsnedsättning. Allt handlar om att bevaka att de rättigheter som personer med funktionsnedsättning har följs i det åländska samhället. 

Tack till dig!

Henrik Lagerberg, ordförande
Susanne Broman, verksamhetsledare

T