I formuläret fyller du i dina tankar kring förutsättningar och målsättning

Question Title

* 1. Hur ofta tränar du idag per vecka?

Question Title

* 2. Vilken tid lägger du ungefär i dagsläget per pass 

Question Title

* 3. Hur ofta vill du träna per vecka?

Question Title

* 4. Markera de områden som är intressant för dig?

Question Title

* 5. Målsättning. Med egna ord. Skriv några rader om vad det är du vill uppnå med din hälsosatsning. Stort som smått.

Question Title

* 6. På en skala 1-10, där 1 är helt oviktigt och 10 helt avgörande, hur viktigt är det för dig att göra önskad förändring?

1 10
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 7. På en skala 1-10, där 1 är helt uppgiven och 10 helt säker, hur säker är du på att om du bestämde dig för att göra önskad förändring, att du skulle klara av det?

1 10
Clear
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 8. Med egna ord, beskriv vad du förväntar dig av mig som Coach - både i tid, frekvens och innehåll.

Question Title

* 9. Hur mycket vill du investera för att utveckla din hälsa? Ange din budget i summa för en period eller summa per månad.

Question Title

* 10. Övrigt. Skriv ned övrig input om du har. Annars tar vi det när vi hörs!

Question Title

* 11. Ange dina uppgifter

T