Denna utbildning omfattar två spår – ett för läkare och ett för annan sjukvårdspersonal. Utbildningen består av fem lektioner, där varje lektion innehåller aktuell information om psoriasis, följt av patientfall med svar för att underlätta din inlärning. När du har genomgått utbildningen vet du hur du bäst handlägger psoriasis – med patienten i centrum.

Question Title

Är du läkare eller annan sjukvårdspersonal?

T