Ansökan till tjänsten som utbildare och metodutvecklare

Hej!

Välkommen till rekryteringsformuläret för tjänsten som samordnare för projektet "Samtal för ett liv fritt från våld" på organisationen MÄN.

Då MÄN vill eftersträva en rekrytering fri från diskriminering kommer ansökan i ett första steg bestå av ett frågeformulär. Du kommer där i fritext få besvara fem stycken frågor som relaterar till tjänstens kompetensprofil (kursiverade och fet-markerade). Svaren kommer att frikopplas från dina personliga kontaktuppgifter.  I slutet av formuläret kommer du få välja en unik kod för att kunna anonymisera ditt CV, därefter laddar du upp CV:t i formuläret.

Du kan  välja att skicka in ansökan och sedan gå tillbaks och ändra eller justera dina svar fram till sista ansökningsdag (om du använder den dator/surfplatta som du påbörjade enkäten på).

Svaren från de anonyma sökanden kommer att poängsättas och utifrån detta gör vi ett urval av kandidater. Först då tittar vi på ditt anonymiserade CV och därefter kallas ett antal kandidater till en kompetensbaserad och strukturerad intervju.

För frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen kontakta verksamhetschef Anna Lindqvist på anna.lindqvist@mfj.se 

Välkommen med din ansökan!

Question Title

* 1. Kontaktuppgifter (kommer separeras från övriga svar)

Nedan följer fem frågor som är relevanta för den utlysta tjänsten och som syftar till att fånga in de egenskaper, kvalifikationer och den kunskap som efterfrågas i tjänstens kompetensprofil. Vi vill veta hur du resonerar, vad du har för erfarenheter sedan tidigare och hur du skulle hantera vissa av de situationer som du kan komma att ställas inför inom ramen för den utlysta tjänsten.

Varje fråga kan besvaras med max 2000 tecken (ca en halv A4). Om du vill ha en bättre överblick över dina svar kan du välja att skriva svaren i ett separat dokument och sedan klistra in dem i respektive svarsruta.

Question Title

* 2. I rollen som projektledare söker vi dig som är ansvarstagande, strukturerad och organiserad. Du kommer arbeta med komplexa processer i en organisation och ett fält under utveckling, vilket även ställer krav på flexibilitet och en förmåga till att vara självgående.

Beskriv ett eller flera tillfällen då du visat prov dessa egenskaper:

Question Title

* 3. I rollen som projektledare söker vi dig som har tidigare erfarenhet av projektledning (inklusive budgetansvar) samt verksamhetsutveckling.

Beskriv vad du själv tycker är de viktigaste delarna i arbetet med att samordna ett projekt och leda utvecklingsprocesser?

Question Title

* 4. I tjänsten som projektledare behöver du har erfarenhet av att leda team och grupper, samt att samverka med externa partners. Det ställer krav på att kunna tänka strategiskt, vara inlyssnande, kunna skapa förtroende och ha god samarbetsförmåga.

Beskriv två tillfällen där du visat prov på dessa egenskaper i relation till 1) en arbetsgrupp du lett, samt 2) en eller flera viktiga samarbetspartner.

Question Title

* 5. Tjänsten kräver att du har goda kunskaper om våld (med särskilt fokus på mäns våld mot kvinnor) samt genuskompetens (med särskilt fokus på maskulinitetsnormer).

Beskriv kortfattat några aspekter du tycker är viktiga i arbetet med att utveckla samtalsstöd för unga män som använt våld?

Question Title

* 6. MÄN en feministisk och antirasistisk organisation som jobbar för jämställdhet och mot alla former av våld och förtryck. Det är viktigt för oss att de som företräder organisationen även omsätter dessa principer i praktik. Vi söker därför dig som har en vilja till självreflektion. MÄN ser levda erfarenheter av olika former av förtryck, samt kunskap om antirasism och intersektionella perspektiv som meriterande.

På vilka sätt ser du att dessa perspektiv kan omsättas i rollen som projektledare för ett team, såväl som i externa kontakter och samverkan?

Question Title

* 7. Kryssa i nedan vilka andra av meritkriterierna du uppfyller:

Stort tack för dina svar!

Svaren på frågorna kommer poängsättas för att gallra fram ett antal kandidater som vi även kommer välja att titta på CV:t för. 
Därefter kallas ett antal kandidater till en kompetensbaserad intervju. Intervjuerna kommer genomföras i mitten  eller slutet av augusti.  För att behålla ansökningsprocessen och urvalet anonymiserat ber vi dig välja en kod som du märker ditt CV med.

1. Uppge en personlig kod bestående av tre siffror och tre bokstäver (i valfri ordning).
2. Ta bort samtliga personuppgifter ur ditt CV och  lägg in ovanstående kod i sidhuvudet eller sidfoten på ditt CV-dokument.
3. Ladda upp ditt anonymiserade CV nedan.

Question Title

* 9. Välj en personlig kod bestående av tre siffror och tre bokstäver i valfri ordning:

Question Title

* 10. Ladda upp din anonymiserade CV (märkt med din kod)

Endast PDF, DOCX, DOC-filtyper.
Välj fil
Ingen fil vald
Klicka på knappen "klar" nedan för att skicka in din ansökan!

T