Om projektet

Vill du vara med och utveckla energideklarationer i Europa och samtidigt få en gratis energideklaration för din byggnad?

CIT Energy Management representerar Sverige i EU-projektet QualDeEPC som syftar till att förbättra och öka överensstämmelsen mellan energideklarationssystemen inom EU. QualDeEPC finansieras av Horizon 2020. Förutom Sverige deltar Tyskland, Belgien, Bulgarien, Grekland, Lettland, Spanien och Ungern.

Baserat på förbättringsförslag som har framkommit i dialog med olika aktörer i de medverkande länderna ska ett förslag på en gemensam metod utvecklas och testas.

Vi söker nu fastighetsägare till flerbostadshus, lokaler och småhus som vill medverka i projektet genom att låta sin byggnad energideklareras vid två tillfällen.
  • Våren 2020: En energideklaration enligt det nuvarande svenska systemet utförs av certifierad energiexpert och registreras i Gripen (hos Boverket).
  • Hösten 2020: En energideklaration enligt föreslagen gemensam metod utförs.
Som deltagare kommer du bli ombedd att:
  • Fylla i en enkät med feedback till projektet efter genomförda energideklarationer.
  • Godkänna att genomförda energideklarationer publiceras på EU-projektets hemsida och att uppgifter för din byggnad används vid redovisning av resultat från projektet.
Är du intresserad att delta fyll i denna enkät genom att klicka nästa så kontaktar vi dig.

T