57-årig gift deltidsarbetande affärsbiträde kommer till vårdcentralen efter att tre veckor tidigare sökt och behandlats vid sjukhusets akutmottagning för en akut luftvägsinfektion. Hon har haft flera återkommande förkylningar senaste åren. De brukar alltid gå över utan speciell behandling men den senaste gången var det värre med gula upphostningar och lite andfåddhet. Blodprov visade lätt förhöjd CRP och cellräkning visade 6 procent eosinofila granulocyter. Jourhavande läkare skrev ut antibiotika och ordnade med ett besök på vårdcentralen.  

Vid besöket på vårdcentralen framkommer att kvinnan anser sig i stort sett frisk. Hade allergibesvär (pälsdjur, pollen) med hösnuva och astma som barn/ung. Allergibesvären ”växte bort” i övre tonåren. Hon har tre egna barn och två barnbarn. Infektionerna kommer ofta när hon passar barnen när de är snuviga och inte kan gå på dagis. Hon började röka i tonåren men höll upp i samband med sina egna graviditeter och fimpade för gott för fyra år sedan när fösta barnbarnet kom. Hon anser sig frisk men tycker kanske att det börjar bli lite tungt att gå i uppförsbackarna vilket hon skyller på att hon ”börjar bli gammal” och på dålig kondition.

Question Title

Vad gör du härnäst?

T