Funktionär O-Ringen Åre 2021

Nu har arbetet med vårt O-Ringen Åre 2021 kommit igång och vi har verkligen en spännande, rolig och fantastisk resa framför oss! Några personer har klivit fram och önskat både större och mindre roller i organisationen men bygget ska utökas väsentligt så nu finns möjligheten för just Dig att visa intresse för nyckelroller i organisationen. Många av rollerna innebär inte så mycket jobb ännu på ett tag, men vår ambition är ändå att bygga så mycket av ledarorganisationen som möjligt under 2018 så att de som har nyckelroller har möjlighet att studera sitt område under de två O-Ringen (Kolmården och Uppsala) som föregår vårt O-Ringen. Självklart ska vi också se och lära vid sommarens O-ringen i Höga Kusten.

I nedanstående formulär önskar vi att:
- Du som själv är intresserad av någon eller några nyckelroller
- Du som inte är intresserad av en nyckelroll men ändå gärna engagerar dig redan nu och i så fall inom vilket område
- Du som har tips på andra personer du tycker skulle passa bland rollerna

fyller i och skickar in detta formulär så snart som möjligt!

Info om rollerna finner ni här:

https://oringenab-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/martin_ohlsson_oringen_se/ERhtdd3cVkBFikPHOTkwCsgBujgmVP9E9lDBuohf9D_N0Q?e=jvn4sC

Tillsättning av posterna sker löpande med målbilden att få en varierad ledningsgrupp avseende föreningstillhörighet, ålder, kön osv. Ju förr du visar intresse desto större chans att få en roll som matchar just ditt intresse och din kompetens allra bäst!

Hälsningar

Martin Ohlsson, Generalsekreterare O-ringen Åre 2021
martin.ohlsson@oringen.se 
+ 46 (0) 70 522 39 94

T