Nominera (föreslå) kandidater till Coop Värmlands styrelse, valberedning och ägarombud

Som medlem i Coop Värmland har du rätt att föreslå kandidater till beslutande poster inom Coop Värmland. Du kan föreslå personer till styrelsen, ägarombud (de som ska närvara vid föreningsstämman som är Coop Värmlands högst beslutande organ) eller till valberedningen vars uppgift bl.a. är att ta fram det slutliga förslaget på styrelsen till föreningsstämman för beslut.

T