Nominera (föreslå) kandidater till Coop Värmlands styrelse och valberedning

Som medlem i Coop Värmland har du rätt att föreslå kandidater till beslutande poster inom Coop Värmland.
Du kan föreslå personer till styrelsen och till valberedningen.
Valberedningen har till uppgift bl.a. att ta fram det slutliga förslaget på styrelsen till föreningsstämman för beslut.

T