Detta kunskapstest omfattar två ”spår”, där du väljer den del som stämmer in på dig (beroende på om du har nokturi eller inte). Om du är läkare eller annan sjukvårdspersonal finns det ett särskilt kunskapstest för dig. Kunskapstestet består av fem lektioner, där varje lektion innehåller aktuell information om nokturi och tips på hur du hanterar tillståndet, följt av en kontrollfråga med svar för att underlätta din inlärning. När du har genomgått kunskapstestet har du lärt dig mer om nokturi; vilka orsakerna kan vara, hur diagnosen ställs, hur nokturi behandlas, vad du själv kan göra för att lindra besvären.

Behöver du hjälp av en legitimerad läkare så kan du söka vård för nokturi i slutet av testet.

Det tar cirka tio minuter att genomföra testet – alla svar är anonyma.

Question Title

Välj det alternativ som överensstämmer bäst.

T