* 1. Namn

* 2. Kommun

* 3. Skola/organisation

* 4. Funktion/Roll

* 5. E-post

* 6. Telefon

* 7. Kön

* 8. Kostpreferenser

* 9. Eventuella särskilda behov

T