Stäkets SF  -   VIKTIGT LÄS NEDAN INNAN ENKÄT

Stäkets SF drabbas av enormt mycket stöld. Framför allt är det nattetid stölderna äger rum !
Vår analys är gjord och det är mycket stölder nattetid !
Tjuvarna kommer från land men även ofta från båt. Det är kostsamt att sätta upp grindar, larm o belysning.
Vi har i styrelsen pratat om att införa nattpass.  1 ggr per säsong. Där man skall gå minst 2 st. Antingen 2 båtplatser samma kväll eller om man tar med frugan/mannen, barnet eller vännen.

Önskemål finns från flertal medlemmar att införa detta per omgående.
Flertal medlemmar tycker det är en dålig idé , man vill istället göra andra åtgärder.

Nu önskar vi att samtliga 192 båtplatser svarar på denna enkät, så vi har en grund för vårt beslut under hösten

* 1. Hur ställer du dig till nattvakt ? Ett vaktpass per säsong. Period Maj till Okt  Tid  22.00 till 05.00 (06.00) Vardagar o helger. 

* 2. Om du svarade Nej på fråga 1. Skulle du kunna tänka dig ett kvällspass / vakt 18.00 till 23.59 ?

* 3. Om du svarade Nej på fråga 1 och 2 ?  Vilka åtgärder tycker du skall genomföras ?

* 4. Om styrelsen inte väljer nattvakt ! Så kommer avgifterna för båtmedlem öka för andra säkerhetsalternativ.

* 5.

Båtplatsavgiften har inte höjts på 10 år !  Ökade kostnader gör att klubben kommer behöva höja avgiften inför 2017 !

Vårt förslag är:  (Denna extra inkomst, går till att betala markhyra, el och investering i klubbstuga och ungdomssatsningen. (fiske och fiskevård)

Liten plats 600kr   (100kr) dyrare
Mellan plats 750 kr  (100kr)  dyrare
Stor plats  1000kr  (100kr) dyrare

Båtplats hyra är ett styrelsebeslut, vi vill informera er i god tid.

* 6. Vi vill gärna höra mer vad du tycker om klubben och finns det något vi kan göra bättre ?

* 7. Skriv Namn och Båtplatsnummer

Rapportera ett problem

T