Dina synpunkter och idéer är viktiga!

Hej!

Med den här enkäten vill vi socialdemokrater ta reda på hur du som medborgare uppfattar den hälso- och sjukvård som vi fått förtroendet att vara med och styra och direkt påverka. Enkäten fokuserar på det vi kallar ”den nära vården”. D.v.s. den vård som finns nära dig, en ibland kanske daglig kontakt som sker lokalt där du bor och verkar. Det kan exempelvis röra sig om besök på en vårdcentral, besök på en distriktssköterskemottagning eller kanske en kontakt via internet eller telefon.

Vi är stolta över mycket som händer i den sörmländska vården. Region Sörmland har mycket kompetenta medarbetare som ser till att många medborgare dagligen tar del av allt mellan hälsofrämjande insatser, enklare vårdinsatser och högspecialiserad vård.

Nu är vi nyfikna på hur du anser att olika delar av den nära vården fungerar och om du har några särskilda idéer och synpunkter på hur vården kan utvecklas till det bättre!

Tack för din medverkan!

Monica Johansson (S), regionstyrelsens ordförande
Region Sörmland

Question Title

* 1. Vad betyder nära vård för dig?

Question Title

* 2. Använder du dig av dina vårdkontakter på hemsidan 1177.se?

Question Title

* 3. Hur kontaktar du din vårdcentral?

Question Title

* 4. Hur ofta besöker du din vårdcentral?

Question Title

* 5. Har du använt dig av vårdcentralernas drop-in tider/lättakut?

Question Title

* 6. Skulle du vara intresserad av att använda digitala besök på din vårdcentral? (Videobesök via internet)

Question Title

* 7. Har du eller någon närstående fått hälso- och sjukvård i hemmet?

Question Title

* 8. Har du någon gång besökt en familjecentral? Om ja, vad besökte du?

Question Title

* 9. Är familjecentralen en plats du gärna återvänder till?

Question Title

* 10. Region Sörmland erbjuder idag hjärtsvikts- och diabetespatienter en fast vårdkontakt som understöds av digitala hjälpmedel. Har du eller dig någon närstående tagit del av denna vårdform?

Question Title

* 11. Har du någon gång besökt en distriktssköterskemottagning?

Question Title

* 12. Vad är din upplevelse av Region Sörmlands hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete?

Question Title

* 13. Har du utnyttjat det hälsosamtal som du erbjuds när du fyller jämnt? (vid 40, 50 och 60 år)

Question Title

* 14. Om du utnyttjat ovanstående hälsosamtal, hur upplevde du samtalet? 

Question Title

* 15. Upplever du att hälsosamtalet påverkat din livssituation och i så fall hur?

Question Title

* 16. Har du andra idéer och synpunkter som du vill dela med dig av som rör den nära vården?

Question Title

* 17. Vi i Socialdemokraterna engagerar oss för dig. Här kan du skriva i ditt namn, adress, telefonnummer eller e-post om du vill få återkoppling på enkäten och/eller bli medlem i vårt parti.

T