Anmälningsformulär

Question Title

* 1. Kontaktuppgifter

Question Title

* 2. Vad har du för utbildningsbakgrund?

Question Title

* 3. Nuvarande anställning

Question Title

* 4. Beskriv ditt nuvarande chefsuppdrag kortfattat (roll/nivå/befogenhet)

Question Title

* 5. Vad vill du bidra med som mentor i programmet?

Question Title

* 6. Vad vill du att mentorskapsprogrammet ska bidra med till din utveckling?

Question Title

* 7. Vad har du för förväntningar på din adeptr?

Question Title

* 8. Beskriv kortfattat tidigare relevanta erfarenheter som är bra för oss att känna till inför matchningen som adept/mentor (går bra att klippa in från CV eller bifoga CV nedan istället)

Question Title

* 9. Här kan du ladda med ditt CV om du vill (valfritt)

Endast DOCX, DOC, JPG, GIF, JPEG, PDF, PNG-filtyper.
Välj fil

Question Title

* 10. Vilja av följande träffar/utbildningstillfällen i programmet kan du vara med på:

Question Title

* 11. Övrigt som är bra för oss att känna till

T