Frågeformulär - Mental coaching

Question Title

* 1. Vilket eller vilka områden skulle du villa förbättra eller förändra med hjälp av mental coaching?

Question Title

* 2. På vilket sätt skulle du vilja arbeta med att förbättra din situation?

Question Title

* 3. På en skala 1-10, där 1 är helt oviktigt och 10 helt avgörande, hur viktigt är det för dig att göra önskad förändring?

1 10
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 4. På en skala 1-10, där 1 är helt uppgiven och 10 helt säker, hur säker är du på att om du bestämde dig för att göra önskad förändring, att du skulle klara av det?

1 10
Rensa
i We adjusted the number you entered based on the slider’s scale.

Question Title

* 5. Beskriv med egna ord vilken känsla du vill känna när du uppnått ditt mål.

Question Title

* 6. Adress

T