* 1. Jag anmäler mig till MÄNs medlemsutbildning i Göteborg 28/10.

* 2. Är du aktiv i MÄNs lokalgrupp i Göteborg?

* 3. Namn

* 4. E-postadress

* 5. Telefon

* 6. Kost

* 7. Behöver du boka en tågresa?

* 8. Andra behov

T