Uppsalaekonomernas Medlemsundersökning 2018

Uppsalaekonomerna's Member survey 2018

Föreningen Uppsalaekonomerna finns till för alla våra medlemmar och därför vill vi gärna veta vad alla medlemmar tycker att vi gör bra och vad vi kan göra bättre. Dina synpunkter är viktiga och värdefulla för oss. Stort tack för att du tar dig tid att delta i vår undersökning.

Den sista frågan är en frivillig tävlingsfråga, där de tre bästa svaren kommer belönas med priser från Rådhuset.

Vinnarna utses av styrelsen för Uppsalaekonomerna.

Uppsalaekonomerna exists for all our members and therefore we are interested in what our members think about we do well and what we could improve. Your opinions are important and valueable to us. Thank you for participating in this survey.

The final question is a voluntary contest question where the three best answers will be awarded prices from Rådhuset.

The winners are appointed by Uppsalaekonomerna's board.

T