Välkommen till att ansöka om ett mediestipendium!

På denna portal har du möjlighet att ansöka om tre olika typer av stipendier från Kulturfonden för Sverige och Finland: 
 
Stipendium för kortare vistelse. Resa + max tre dagars i Finland. Max 10 000 kronor.

Stipendium för längre vistelse. En till tre månaders vistelse och arbete i Finland. 25 000 kronor/månad.

Stipendium för samarbetsprojekt. Upp till 50 000 kronor för samarbete mellan svenska och finländska redaktioner. 
 
Läs mer om de olika typerna av stipendier och dess riktlinjer på www.mediestipendier.se
 
Ansökningen har följande disposition:
 
1. Kontaktuppgifter, CV, tidigare publicerat material och annan information om den sökande
2. Projektbeskrivning, samarbetspartners och planerad publicering
3. Vistelsens/projektets tidsram och budget
 
Notera att det inte går att spara en ansökan och fortsätta senare. Vi rekommenderar att längre texter skrivs t.ex. i ett ordbehandlingsprogram och sedan kopieras in i ansökningen för att undvika att information går förlorad. 

Question Title

* Behandling av personuppgifter

T