Question Title

Bild
Hej!
För att anmäla intresse för att delta i utvärderingen av Mattekoden Flex ber vi dig fylla i nedanstående
uppgifter. Möjlighet att delta kommer att vara från skolstart ht 2015.

OBS! Anmälan av intresse är utan bindningar.

Om Mattekoden Flex
Mattekoden är ett webbbaserat träningsprogram som syftar till att förbättra matematisk förmåga hos
elever 10-18 år med särskilda behov. Programmet innehåller en rad adaptiva övningar som är ämnade
att fokuserat träna centrala matematiska färdigheter, så som sifferuppfattning, talkamraten,
mönsterförståelse. Mattekoden utgår från aktuell forskning gällande hur matematiska färdigheter
utvecklas och lärs in. Samtliga övningar i träningsprogrammet är adaptiva, dvs. konstruerat så att
svårighetsgraden i de olika övningarna kommer att anpassa sig efter elevens prestationer.

Question Title

* 1. För anmälan av intresse fyll i dina uppgifter nedan

Question Title

* 2. Övriga frågor/kommentarer

Tack för din anmälan!

Om du skulle ha frågor så kontakta oss gärna på: contact@flexprogram.org

Question Title

Bild

T