Matresan – en inventering av matevenemang i Värmland

Visit Värmland har som målsättning att inventera de matevenemang som äger rum i Värmland för att kunna lyfta matevenemang som en besöksanledning i Värmland.

Tanken är att genom att kartlägga de evenemang som idag arrangeras, för att de tillsammans ska kunna vara en del i arbetet med att lyfta Värmland som mat och dryckesdestination.

Vad är då ett matevenemang ?
Samtliga matevenemang går att definiera som ett stort eller litet evenemang som hålls antingen regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Varje evenemang är unikt i sin blandning av plats och deltagare eller besökare, innehåll och organisering, det är publikt och en aktivitet som är avgränsad i tid och rum. Till exempel en matfestival, en skördefest eller en tävling kan definieras som ett evenemang. Ett matevenemang har ett program som är inriktat på en eller flera måltidsprodukter samt har en arrangör och besökare.

Question Title

* 1. Förnamn till kontaktperson

Question Title

* 2. Efternamn till kontaktperson

Question Title

* 3. E-postadress

Question Title

* 4. Telefonummer

Question Title

* 5. Företag/Organisation som står som värd för evenemanget

Question Title

* 6. Namn på evenemanget

Question Title

* 7. I vilken kommun äger evenemanget rum? (Fler val är tillåtna)

Question Title

* 8. På vilken ort/vilka orter äger evenemanget rum?

Question Title

* 9. När på året äger evenemanget rum? (Fler val är tillåtna)

Question Title

* 10. Finns det ett tema för evenemanget (Fler val är tillåtna)

Question Title

* 11. Hur många besöker evenemanget? Ange besökssiffran för ett tillfälle om evenemanget är återkommande under året.

Question Title

* 12. Vart kommer de flesta av evenemangets besökare ifrån?

Question Title

* 13. I vilka kanaler marknadsförs evenemanget idag?

Question Title

* 14. Har evenemanget en uttalad målgrupp? Beskriv målgruppen.

Question Title

* 15. Har evenemanget potential att växa?

Question Title

* 16. Vad behövs för att evenemanget ska utvecklas och nå en ny nivå?

Question Title

* 17. Jag samtycker till att mina kontaktuppgifter behandlas enligt GDPR. Läs mer på https://bit.ly/2sapCOM

T