En koordinerad kraftsamling kring kompetenskartläggning av YH-behovet

Akademi Norr är ett kommunalförbund som ägs av 13 inlandskommuner i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Vårt uppdrag är att tillgängliggöra högre utbildning i våra kommuner. I vår direktion sitter representanter från alla 13 kommuner.

Vårt uppdrag är att tillsammans med kommuner och näringslivskontor göra en kompetenskartläggning av utbildningsbehovet i vår region för yrkeshögskoleutbildningar. Detta material kommer ligga till grund för ansökningar som kommer skickas in till Myndigheten för yrkeshögskolan under VT 2021.

Vi är intresserade av att veta vilket kompetensbehov som finns i er organisation/företag. Tanken är att detta ska sammanställas innan februari 2021 och tillsammans med YH-aktörer så ska utbildningar sökas för detta. Denna enkät är på inget sätt bindande för någonting. Vi önskar en estimering kring kompetensbehov samt en estimering kring anställningsbehov.

Question Title

* 1. Kontaktinformation

T