Välkommen!

Tack för att du deltar i vår enkät. Din feedback är viktig.

Denna undersökning görs som ett kursmoment inom Industriell Marknadsföring (TEIM07) av studenter på Industriell ekonomi. Undersökningens ändamål är att kartlägga vilka faktorer som påverkar medlemsnöjdheten inom LinTek.

Undersökningen är frivillig och strikt anonym och resultatet kommer enbart publiceras i sammanställd form.

Enkäten tar cirka 15 minuter att besvara.

T