INFORMATION OM LILLA EKOMATSLIGAN 2022

I Ekomatcentrums ¨Lilla Ekomatsliga¨ premierar vi kök i förskolor, skolor, äldreomsorg eller andra kök som kan redovisa höga andelar ekologiska inköp. Ekomatcentrum premierar även pedagogiskt arbete med klimatsmart mat eller klimatsmarta matvanor.

Lilla Ekomatsligan premierar på tre nivåer: grönt, silver och guld.

- Grönt för de som nått minst 25 % ekologiska inköp.
- Silver för de som nått minst 50 % ekologiska inköp.
- Guld för de som nått minst 75 % ekologiska inköp.

Final på NOFF i Malmö
Finalen kommer äga rum på Nordic Organic Food Fair i Malmö den 17 november. Då kommer även ytterligare två priser att delas ut; ¨Årets raket¨ och ¨Svekomatspriset¨. Årets raket premierar den skola eller förskola som ökat sin ekoandel mest från 2020 till 2021.  ¨Svekomatspriset¨ delas ut av Ekologiska Lantbrukarna och går till det offentliga kök som köpt in högst andel ekologiska livsmedel av svenskt ursprung, under året. 
Läs mer om Lilla Ekomatsligan

Deltagaravgifter
Tillhör den anmälda enheten (förskolan, skolan, köket)  en kommun som är medlem i Ekomatcentrum så är deltagandet GRATIS. Följ länken och du kan se om din kommun är medlem i Ekomatcentrum.
Övriga betalar 250 kr (moms 25 % tillkommer) per anmäld enhet. Avgiften finansierar följande:
  • ranking i Lilla Ekomatsligan
  • diplom med ekonivå
  • medverkan på diplomeringsceremoni
  • medlemsavgift i Ekomatcentrum 2022
K K
Anmälan ska vara inne senast den 30 september 2022.

T