Hur söker du information om Kulturmagasinet?

Under hösten tar vi fram en ny webbsida för Kulturmagasinet och vi är nyfikna på vad du vill få ut av vår sida. Du vill kanske ha kontaktinformation, läsa berättelser om Helsingborg med omnejd eller något helt annat.
 
Svara gärna på vår enkät och berätta vad du tycker.

Frågor om dig
Hur gammal är du?

Question Title

* 1. Hur gammal är du?

Var bor du?

Question Title

* 2. Var bor du?

Är du engagerad i någon kulturförening i Helsingborg?

Question Title

* 3. Är du engagerad i någon kulturförening i Helsingborg?

Använder du sociala medier, exempelvis Facebook?

Question Title

* 4. Använder du sociala medier, exempelvis Facebook?

Vad använder du internet mest till idag?

Question Title

* 5. Vad använder du internet mest till idag?

Frågor om din relation till Kulturmagasinet
Har du tidigare besökt Kulturmagasinet på plats?

Question Title

* 6. Har du tidigare besökt Kulturmagasinet på plats?

Hur ofta har du besökt vår webbplats?

Question Title

* 7. Hur ofta har du besökt vår webbplats?

Följer du Kulturmagasinet på sociala medier?

Question Title

* 8. Följer du Kulturmagasinet på sociala medier?

Frågor om Kulturmagasinets webbplats
Vad är ditt helhetsintryck av Kulturmagasinets webbsida idag?

Question Title

* 9. Vad är ditt helhetsintryck av Kulturmagasinets webbsida idag?

Vad tycker du är bra med dagens webbsida? Utveckla gärna!

Question Title

* 10. Vad tycker du är bra med dagens webbsida? Utveckla gärna!

Vad tycker du är mindre bra med dagens webbsida? Utveckla gärna!

Question Title

* 11. Vad tycker du är mindre bra med dagens webbsida? Utveckla gärna!

Vad är den primära anledningen till att du besöker vår sida?

Question Title

* 12. Vad är den primära anledningen till att du besöker vår sida?

Vad skulle du vilja se mer av på Kulturmagasinets webbsida?

Question Title

* 13. Vad skulle du vilja se mer av på Kulturmagasinets webbsida?

Har du besökt någon annan kulturarvsinstitutions webbsida? Kan du rekommendera någon?

Question Title

* 14. Har du besökt någon annan kulturarvsinstitutions webbsida? Kan du rekommendera någon?

Tycker du att något saknas på Kulturmagasinets webbsida?

Question Title

* 15. Tycker du att något saknas på Kulturmagasinets webbsida?

Stort tack för att du har tagit dig tid att besvara vår enkät!

Dina åsikter är viktiga för att vi ska kunna skapa en så bra webbplats som möjligt.

Har du andra synpunkter eller åsikter kring kulturmagasinets webbsida är du välkommen med dem till max.lennartsson@helsingborg.se.

T