Välkommen och tack för att du deltar!

Detta är en undersökning som genomförs av Kulturakademin i samarbete med Rasmussen Analys. Syftet är att skapa en djupare förståelse för de kompetensutvecklingsbehov som finns i branschen idag och i framtiden. Syftet är också att fånga in vanor och beteenden kring ett digitalt lärande i framtiden. Frågorna tar cirka 15 minuter att besvara. Stort tack för din medverkan!

 
2% of survey complete.

T